Folder om modellen Trygga Platser

En person med en ballong framför ansiktet

En modell med två alternativ för lokal platssamverkan

Under de senaste åren har det svenska samhället genomgått stora förändringar som inneburit att säkerhet och trygghet har kommit att bli några av de viktigaste frågorna i svenska kommuner, städer och orter. Det gäller exempelvis otrygghet i offentliga miljöer som skadegörelse, förbjuden affischering, klotter, nedskräpning, ovårdade fastighetsbestånd. Det skapar känslan av upplevd otrygghet och leder till att våra offentliga platser känns mindre attraktiva och trygga. På lokal nivå finns det stora utmaningar kring brott och ordningsstörningar som påverkar människors säkerhet och trygghet i vardagen. Här krävs en insats med platssamverkan.

För att bättre möta de lokala behoven och förutsättningarna finns två olika alternativ att välja mellan. Det ena alternativet är en fullskalig modell som löper över 24 månader och innehåller en total trygghet- och samverkansanalys samt uppföljning av insatserna. Det andra alternativet är en instegsmodell av Trygga Platser som löper över 12 månader. I den påbörjas arbetet med att identifiera dels trygghetsbrister inom ett avgränsat område, dels brister i den lokala samverkan. Trygghetsanalys och coachning i samverkansåtgärderna ingår i både modellerna. 

Modellen Tryggare Platser har utvecklats i samverkan med Länsstyrelsen i Dalarnas och Västmanlands län, Stiftelsen Tryggare Sverige och Svenska Stadskärnor i syfte att möta kommuners framtida behov och krav för att samverka såväl i sitt brottsförebyggande som trygghetsskapande arbete.

Folder trygga platser, pdf, 9 sidor | Svenska stadskärnor

Den här webbplatsen använder kakor (cookies)

Vi använder kakor (cookies) för att ge dig en bättre upplevelse av webbplatsen. En del av dessa kakor är tredjepartskakor. Genom att använda vår webbplats accepterar du att kakor används. Läs mer om kakor och hur du kan stänga av dem.