Om Trygga platser

Frågor som rör säkerhet och trygghet har de senaste åren varit högt på den politiska dagordningen. Att trygghet är en fråga som berör visar inte minst Nationella trygghetsundersökningen (NTU) som Brottsförebyggande rådets genomför varje år. Undersökningen 2020 visar att nära hälften (47 %) av befolkningen (16–84 år) i stor utsträckning oroar sig över brottsligheten i samhället. Detta är den högsta noteringen sedan mätningarna började.

Kommuner försöker på olika sätt lösa de utmaningar de möter kopplat till brott och otrygghet – många väljer att anlita ordningsvakter och sätta upp övervakningskameror. Men ibland kan det vara helt andra åtgärder som har störst effekt på brottsligheten, en sådan åtgärd kan vara att arbeta med platssamverkan.  Det är inom detta område projektet Trygga platser vill bidra.

Platssamverkan handlar om att kommunen, fastighetsägare och andra aktörer går samman i en fristående, icke-vinstdrivande organisation och tar gemensamt ansvar för ett lokalt avgränsat område. Arbetet handlar om att skapa en levande och attraktiv miljö genom att ta ansvar för säkerhet, renhållning, planteringar, evenemang, design, belysning, förtäring, med mera.

De deltagande kommunerna har olika förutsättningar i form av befolkningsmässig storlek, utmaningar kopplat till säkerhet och trygghet samt tidigare erfarenhet av platssamverkan.

Projektet pågår mellan 1 april 2020 och 31 och genomförs med stöd från Vinnova. Vid projektets slut kommer samverkansmodellen finnas tillgänglig för övriga kommuner på kommersiella grunder.

Männsikor sittandes på kanten till en fontän

Vad är trygghet?

Trots att många kommuner, företag och andra aktörer har frågor om säkerhet och trygghet högt upp på dagordningen är det emellertid få som definierat och

utskuren gubbe som höjer ena benet och armarna i glädje.

Att mäta tryggheten

Att mäta tryggheten kan vara en viktig del i det brottsförebyggande arbetet. Både på nationell och lokal nivå görs idag en mängd trygghetsmätningar. Den kanske

Skyltar med hänvisning till olika platser i staden.

Hur kan man öka tryggheten?

Trygghet är ett komplext begrepp eftersom det per definition handlar om en subjektiv känsla. Därför kan olika åtgärder påverka olika personers trygghetskänsla på olika sätt.

Torg i Halstahammar med snö på marken

Situationell brottsprevention

Brottförebyggande arbete delas ofta upp i social och situationell brottsprevention. Social brottsprevention fokuserar på individer och syftar till att förhindra att personer dras in i

En fint böjd mur med bänkar på var sida om muren

Platssamverkan

Ett sätt att skapa säkra, trygga och attraktiva platser där människor vill bo och verka är genom att arbeta med så kallad platssamverkan. Det handlar

Den här webbplatsen använder kakor (cookies)

Vi använder kakor (cookies) för att ge dig en bättre upplevelse av webbplatsen. En del av dessa kakor är tredjepartskakor. Genom att använda vår webbplats accepterar du att kakor används. Läs mer om kakor och hur du kan stänga av dem.