Erfarenhetsberättelse Falun

En gata med sittbänkar mot en å

Vi hoppas i och med projektet skapa en långsiktig metod och samverkan för hur vi ska arbeta med den fysiska miljön för ökad trygghet och minskad brottslighet. Metoden hoppas vi framöver kunna använda på fler platser.

Området som valts har under många år varit föremål för brott inklusive skadegörelse i form av bland annat klotter. Området runt Knutpunkten och Holmtorget upplevs av många falubor som otrygga platser, som man vissa tider på dygnet undviker på grund av rädsla. Området är också en samlingspunkt för Faluns unga vilket har visat sig dra till sig personer som säljer narkotika och langar alkohol. Insatser i form av kapabla väktare har satts in, däribland Falu kommuns ungdomsstödjare, polis samt väktare. Detta har dock inte hjälpt fullt ut, utan man behöver på kort och lång sikt hitta lösningar i den fysiska miljön för att öka trygghet och minska brottslighet på platsen. I och med vår medverkan i projektet får vi en utmärkt plattform för att arbeta vidare med platsen. Projektet innebär också att vi får goda förutsättningar att anpassa redan planerade byggnationer– för att brottsligheten ska minska och tryggheten öka. Delar av området har också varit återkommande för olika former av åtgärdsförlag i den fysiska utformningen när trygghetsvandringar genomförts i Faluns stadskärna.

Vi har många delaktiga med ett stort engagemang, vilket är väldigt positivt. Vi har fått in många svar på genomförda enkäter och en intressant analys gjord av Tryggare Sverige. Analysen tar in många perspektiv och blir en bra utgångspunkt för det fortsatta arbetet.

Att genomföra workshop digitalt medför sina begränsningar, och vi kommer i nästa skede prova ha workshops i mindre grupper för att få till en bra diskussion där alla känner sig delaktiga och behövda. Få verksamheter deltog vid workshop nummer 2, vilket vi hoppas lyckas bättre med framöver där vi planerar personlig kontakt med alla inbjudna inför workshopen.

Den här webbplatsen använder kakor (cookies)

Vi använder kakor (cookies) för att ge dig en bättre upplevelse av webbplatsen. En del av dessa kakor är tredjepartskakor. Genom att använda vår webbplats accepterar du att kakor används. Läs mer om kakor och hur du kan stänga av dem.