Erfarenhetsberättelse Hallstahammar

En gångväg med snö och stolpar med lyse

Det började med att personal på samhällsbyggnadsenheten tillsammans med säkerhetssamordnare deltog på en konferens i Västerås i mars 2020 där BID-modellen presenterades.  När det blev klart att Länsstyrelsen Västmanland önskade ha med pilotkommuner i Västmanland för att utveckla modellen valde vi att gå med.

Vi vill genom projektet utveckla platssamverkan i centrum, att involvera flera aktörer i frågor som är komplexa gör att åtgärderna blir desto bättre. Samtidigt är vi i ett läge där vi ska bygga om centrum och vi hoppas att projektet stärker kommunen att få med perspektiven trygghet och säkerhet i det arbetet. Vår ambition är att projektet ska ge oss ett koncept att arbeta efter även i framtiden.

Vi valde området kring centrum i nära dialog med flera aktörer, såsom projektgrupp, brottsförebyggande grupp samt trygghetsråd. Vissa platser i Hallstahammars centrum är utpekade som platser som upplevts otrygga genom åren.  Eftersom centrum på sikt även ska byggas ihop med tågstationen så valde vi även att inkludera stråket som är mellan centrum och tågstationen.

Projektet är väl förankrat politiskt och rollerna är tydliga i projektgruppen. Utmaningen har varit att få med alla aktörer i centrum.  Vi hade relativt låg svarsfrekvens i trygghetsenkäten, vilket kan berott på enkättrötthet men även att vi Hallstahammar hade en topp vad gällde covid-19 under perioden enkäten genomfördes. Trygghetsintervjuerna var dock väldigt bra genomförda. Nu ser vi framåt mot nästa workshop där trygghetsanalysen ska presenteras, samt de fortsatta gemensamma diskussionerna för att kunna ta nästa steg i arbetet.

Den här webbplatsen använder kakor (cookies)

Vi använder kakor (cookies) för att ge dig en bättre upplevelse av webbplatsen. En del av dessa kakor är tredjepartskakor. Genom att använda vår webbplats accepterar du att kakor används. Läs mer om kakor och hur du kan stänga av dem.